Speciaal voor bedrijven in het FMCG-segment is er SuperCoupons. Via bijvoorbeeld een etiket op uw product verstrekt u uw klanten een unieke code, waarmee zij toegang krijgen tot SuperCoupons. Wij realiseren het volledige traject, van ontwerp tot verzending. Wij zorgen bovendien voor diverse kortingen die niet via de dagdealwebsites te bemachtigen zijn, zodat u daadwerkelijk meerwaarde biedt aan uw klanten.